Demo

Välkommen till Somtics-demon! Sometics gör att du kan visualisera sociala kontakter och relationer i en grupp, klass eller team. Denna demo kommer att ge dig ett intryck av denna webbapplikation.

Start