Sociogrammen in de klas

Gepubliceerd op 27/07/2023

Een van de eerste toepassingen van sociogrammen in een schoolomgeving vond plaats tussen 1932 en 1938.

De pioniers van de sociogrammenmethode - Moreno en Jennings - voerden een sociometrisch onderzoek uit op de New York State Training School for Girls. Hun doel was om de sociale acceptatie binnen de school te bestuderen.

De bevindingen van het onderzoek hebben geleid tot de toepassing van de techniek op verschillende gebieden.

De meeste onderwijsprofessionals gebruiken sociogrammen in de klas om de sociale interacties van leerlingen te meten en te controleren.

Wat is een sociogram?

In een klaslokaal is een sociogram een essentieel sociometrisch hulpmiddel dat de sociale dynamiek van een klas in kaart brengt.

Leerkrachten kunnen sociogrammen gebruiken om de sociale relaties van leerlingen in kaart te brengen en verschillende aspecten van hun sociale interacties te meten. De gemeten sociale eigenschappen kunnen positief of negatief zijn en bepalen de sociometrische status van individuen.

sociometrie in de klas

Enkele positieve sociale elementen om te analyseren met behulp van een sociogram zijn sociale acceptatie, vriendschappen, samenwerking, populariteit, enz.

Omgekeerd kunnen enkele negatieve sociale aspecten die geanalyseerd moeten worden sociale afwijzing, slachtofferschap, agressie en pesten zijn.

Over het algemeen kunnen gegevens uit sociogrammen je helpen om je leerlingen de beste leerervaring te bieden.

Het belang van sociometrie in de klas

De sociale omgeving van leerlingen in een klaslokaal beïnvloedt hun vermogen om te leren. Om kinderen op hun gemak te laten voelen bij het leren van nieuwe vaardigheden of het uitproberen van nieuwe dingen, moeten ze zich eerst veilig en gesteund voelen.

Als leerkracht helpt sociometrie je om de sociale en emotionele behoeften van leerlingen te identificeren en aan te pakken. Dit is essentieel voor het creëren van een gezonde leeromgeving in de klas.

Een van de meest effectieve manieren om inzicht te krijgen in de sociale en emotionele behoeften van je leerling is door gebruik te maken van sociometrische technieken zoals sociogrammen.

hoe sociometrische test in de klas uit te voeren

Sociale grafieken geven inzicht dat je kunt gebruiken om je lesmethoden aan te passen. Zo kun je ervoor zorgen dat alle leerlingen zich veilig voelen en efficiënt kunnen leren.

Specifiek helpen Sociogrammen je om:

Een positieve en inclusieve klassencultuur creëren

Inzicht in de sociale dynamiek in je klas kan je helpen manieren te vinden om sociale cohesie binnen de klas te bevorderen. Je kunt kliekjes van leerlingen identificeren en ervoor zorgen dat er geen klasgenoten worden uitgesloten.

Een effectieve manier om inclusieve sociale interacties te bevorderen is het creëren van nieuwe zitopstellingen.

Een leeromgeving opzetten die alle leerlingen ondersteunt

Als je weet wie de geïsoleerden in de klas zijn, kun je je erop richten dat ze zich verbonden voelen met de rest van hun klasgenoten.

Sociale vaardigheden verbeteren

Sociogrammen onthullen het sociale gedrag van leerlingen. Je zult merken dat de populairste leerlingen zich anders gedragen dan de geïsoleerden.

Misschien wil je leuke activiteiten creëren die sociale vaardigheidstraining bieden om de sociale vaardigheden van alle leden te verbeteren. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen ook van elkaar leren.

Als je weet wie de geïsoleerden zijn, kun je manieren vinden om ze te leren vrienden te maken.

Talent koesteren

Door de leerlingen op deze manier te observeren, kunnen hun individuele talenten aan het licht komen.

Je kunt je bijvoorbeeld realiseren dat een bepaalde leerling specifieke leiderschapsvaardigheden heeft. Je kunt mogelijkheden creëren voor hen om leiding te geven en hun vaardigheden te ontwikkelen.

belang van sociometrie in de klas

Negatief gedrag verminderen

Sociogrammen kunnen je helpen om de sociale acceptatie van leerlingen te vergroten, waardoor eventueel negatief gedrag kan verbeteren.

Teamwerk en samenwerking bevorderen

In sommige gevallen kun je leerlingen teamactiviteiten laten uitvoeren om samenwerking te bevorderen.

De sociale en emotionele ontwikkeling volgen

De gegevens die je uit sociogrammen haalt, kunnen helpen bij het maken van essentiële gidsen om te monitoren hoe de sociale interacties van leerlingen met de tijd veranderen. Dit is cruciaal voor het bevorderen van de sociale en emotionele ontwikkeling van leerlingen.

Met goede online tools om sociogrammen te maken, zoals Sometics, kun je je gegevens opslaan om ze later te vergelijken. Met Sometics kun je ook de voortgang van elke leerling bijhouden.

 sociogrammen in de klas

Een sociometrische test uitvoeren in de klas

Voordat je een sociometrische test in een klaslokaal uitvoert, moet je bepalen welk aspect van sociale interactie je wilt meten. Dat komt omdat verschillende vragen verschillende sociale elementen meten.

Als je bijvoorbeeld populariteit, acceptatie of afwijzing wilt meten, kun je vragen gebruiken als:

  • Wie zijn de drie populairste kinderen in deze klas? Of wie zijn de drie meest impopulaire kinderen in de klas? - Populariteit
  • Met welke drie mensen zou je het liefst een paar dagen willen kamperen? - Acceptatie
  • Met welke drie mensen zou je het minst graag een paar dagen kamperen? - Afwijzing

Aan de andere kant, als je agressie probeert te meten, kun je vragen:

  • Van welke twee of drie mensen zou je zeggen dat ze vaak ruzie hebben?

Je moet de juiste vragen stellen met behulp van een sociometrische vragenlijst om de benodigde gegevens te krijgen. De vragen die je stelt vormen de basis van de hele sociogrammethode.

sociometrische test uitvoeren in de klas

Met dat in gedachten, lees je hier hoe je een sociometrische test in de klas uitvoert:

Stap Een

Geef alle leerlingen een blanco vel papier en laat ze hun naam bovenaan het vel schrijven.

Stap Twee

Vraag de leerlingen om de getallen 1 tot 3 te noteren, of meer, afhankelijk van het aantal antwoorden dat je van elke leerling verwacht.

Stap Drie

Stel je testvraag en geef de leerlingen voldoende tijd om te antwoorden.

Je kunt twee of meer verschillende vragen stellen om verschillende sociale aspecten te meten. Maar overstelp de leerlingen niet met te veel vragen tegelijk.

Zorg er ook voor dat je duidelijk maakt dat deelnemers alleen hun klasgenoten kunnen kiezen. Je wilt niet dat deelnemers individuen kiezen die geen deel uitmaken van de doelgroep.

Stap Vier

Verzamel de stukjes papier om de gegevens te analyseren.

Dat is het. Je bent klaar met het uitvoeren van een sociometrische test in vier eenvoudige stappen.

Analyseer vervolgens de ontvangen reacties om een sociogram te tekenen. Het gebruik van de sociogramsjabloon van Sometics en het bekijken van Voorbeelden van Sociogrammen kunnen je helpen bij het maken van een inzichtelijk sociogram.