Thử nghiệm

Chào mừng bạn đến với bản demo Sometics! Sometics cho phép bạn hình dung các kết nối và mối quan hệ xã hội trong một nhóm, lớp hoặc nhóm. Bản demo này sẽ cho bạn ấn tượng về ứng dụng web này.

Bắt đầu