Demo

Velkommen til Somtics-demoen! Sometics lar deg visualisere sosiale forbindelser og relasjoner i en gruppe, klasse eller team. Denne demoen vil gi deg et inntrykk av denne webapplikasjonen.

Start