Sosiogram dalam Bilik Darjah

Diterbitkan pada 27/07/2023

Salah satu aplikasi sosiogram terawal dalam persekitaran sekolah adalah antara 1932 dan 1938.

Perintis kaedah sosiogram - Moreno dan Jennings - menjalankan kajian sosiometrik di New York State Training School for Girls. Matlamat mereka adalah untuk mengkaji penerimaan sosial dalam sekolah.

Dapatan kajian telah memaklumkan penggunaan teknik tersebut dalam pelbagai bidang pada masa kini.

Kebanyakan profesional keguruan kini menggunakan sosiogram di dalam bilik darjah untuk mengukur dan memantau interaksi sosial pelajar.

Apa itu Sociogram?

Dalam suasana bilik darjah, a sociogram ialah alat sosiometrik penting yang membentangkan dinamik sosial kelas sebagai peta.

Guru boleh menggunakan sosiogram untuk mencatatkan hubungan sosial pelajar dan mengukur beberapa aspek interaksi sosial mereka. Atribut sosial yang diukur mungkin positif atau negatif dan mewujudkan status sosiometrik daripada individu.


sosiometri dalam bilik darjah

Beberapa elemen sosial positif untuk dianalisis menggunakan sosiogram termasuk penerimaan sosial, persahabatan, kerjasama, populariti, dll.

Sebaliknya, beberapa aspek sosial negatif untuk dianalisis mungkin penolakan sosial, penganiayaan, pencerobohan dan buli.

Secara keseluruhan, data daripada sosiogram boleh membimbing anda untuk memberikan pengalaman pembelajaran terbaik untuk pelajar anda

Kepentingan Sosiometri dalam Bilik Darjah

Persekitaran sosial pelajar dalam bilik darjah mempengaruhi keupayaan mereka untuk belajar. Untuk kanak-kanak berasa selesa mempelajari kemahiran baharu atau mencuba perkara baharu, mereka mesti berasa selamat dan disokong terlebih dahulu.

Sebagai seorang guru, sosiometri membantu anda mengenal pasti dan menangani keperluan sosial dan emosi pelajar. Ini penting untuk mewujudkan persekitaran bilik darjah yang sihat yang memupuk pembelajaran.

Salah satu cara yang paling berkesan untuk memahami keperluan sosial dan emosi pelajar anda ialah dengan menggunakan teknik sosiometrik seperti sosiogram.

cara menjalankan ujian sosiometri di dalam bilik darjah

Carta sosial memberikan cerapan yang boleh anda gunakan untuk menyesuaikan kaedah pengajaran anda. Seterusnya, anda boleh memastikan semua pelajar berasa selamat dan boleh belajar dengan cekap.

Secara khusus, Sosiogram membantu anda untuk:

Wujudkan Budaya Bilik Darjah yang Positif dan Inklusif

Memahami dinamik sosial dalam bilik darjah anda boleh membantu anda mencari cara untuk menggalakkan perpaduan sosial dalam kelas. Anda akan mengenal pasti kumpulan pelajar dan memastikan tiada rakan sekelas dikecualikan.

Cara yang berkesan untuk menggalakkan interaksi sosial yang inklusif adalah dengan mencipta susunan tempat duduk baharu.

Sediakan Persekitaran Pembelajaran yang Menyokong semua Pelajar

Mengetahui siapa pengasing dalam kelas akan membantu anda menumpukan pada membuat mereka berasa berhubung dengan rakan sekelas mereka yang lain.

Tingkatkan Kemahiran Sosial

Sosiogram mendedahkan tingkah laku sosial pelajar. Anda akan perasan bahawa pelajar yang paling popular berkelakuan berbeza daripada yang diasingkan.

Anda mungkin ingin mencipta aktiviti menyeronokkan yang menyediakan latihan kemahiran sosial untuk meningkatkan kemahiran sosial semua ahli. Ini akan memastikan pelajar belajar daripada satu sama lain juga.

Selain itu, mengetahui siapa yang diasingkan boleh membantu anda mencari cara untuk mengajar mereka cara berkawan.

Memupuk Bakat

Memerhati pelajar dengan cara ini boleh membantu mendedahkan bakat individu mereka.

Sebagai contoh, anda mungkin menyedari bahawa pelajar tertentu mempunyai kemahiran kepimpinan tertentu. Anda boleh mencipta peluang untuk mereka memimpin dan mengembangkan kemahiran mereka.

importance of sociometry in classroom

Kurangkan Tingkah Laku Negatif

Sosiogram boleh membantu anda meningkatkan penerimaan sosial pelajar, yang mungkin meningkatkan sebarang tingkah laku negatif.

Menggalakkan Kerja Berpasukan dan Kerjasama

Mengadakan Kerja Berpasukan dan Kerjasama

Pantau Perkembangan Sosial dan Emosi

Data yang anda peroleh daripada sosiogram boleh membantu mencipta panduan penting untuk memantau cara interaksi sosial pelajar berubah mengikut masa. Melakukan ini adalah penting untuk menggalakkan perkembangan sosial dan emosi pelajar.

Alat pencipta sosiogram dalam talian yang baik, seperti Sometics, membolehkan anda menyimpan data anda untuk perbandingan kemudian. Sometics juga membolehkan anda merekod kemajuan setiap pelajar.

sociograms in the classroom

Cara Menjalankan Ujian Sosiometrik di dalam Bilik Darjah

Sebelum anda menjalankan ujian sosiometrik di dalam bilik darjah, anda perlu mengenal pasti aspek interaksi sosial yang ingin anda ukur. Itu kerana soalan yang berbeza mengukur elemen sosial yang berbeza.

Contohnya, jika anda ingin mengukur populariti, penerimaan atau penolakan, anda boleh menggunakan soalan seperti:

  • Siapakah tiga kanak-kanak paling popular dalam kelas ini? Atau siapakah tiga kanak-kanak yang paling tidak popular dalam kelas? - Populariti
  • Tiga orang yang manakah anda paling suka berkhemah bersama selama beberapa hari? – Penerimaan
  • Tiga orang yang manakah anda paling tidak suka berkhemah selama beberapa hari? – Penolakan

Sebaliknya, jika cuba mengukur keagresifan, anda boleh bertanya:

  • Dua atau tiga orang yang manakah anda katakan sering bergaduh?

Anda mesti bertanya soalan yang betul menggunakan a soal selidik sosiometrik untuk mendapatkan data yang diperlukan. Soalan yang anda ajukan adalah asas kepada keseluruhan kaedah sosiogram.

menjalankan ujian sosiometri di dalam bilik darjah

Dengan itu, berikut ialah cara menjalankan ujian sosiometrik di dalam bilik darjah:

Langkah satu

Beri semua pelajar sekeping kertas kosong dan arahkan mereka untuk menulis nama mereka di bahagian atas helaian.

Langkah Kedua

Minta pelajar mencatat nombor 1 hingga 3, atau lebih, bergantung pada bilangan jawapan yang anda harapkan daripada setiap pelajar.

Langkah Ketiga

Kemukakan soalan ujian anda dan berikan pelajar masa yang cukup untuk menjawab.

Anda boleh bertanya dua atau lebih soalan berbeza untuk mengukur beberapa aspek sosial. Tetapi jangan membebankan pelajar dengan terlalu banyak soalan sekaligus.

Selain itu, pastikan anda menjelaskan bahawa peserta hanya boleh memilih rakan sekelas mereka. Anda tidak mahu kes peserta memilih individu yang bukan sebahagian daripada kumpulan sasaran.

Langkah Keempat

Kumpulkan kepingan kertas untuk menganalisis data.

Iaitu ia. Anda telah selesai menjalankan ujian sosiometrik dalam empat langkah mudah.

Seterusnya, analisis respons yang diterima untuk melukis sosiogram. Menggunakan templat sosiogram daripada Sometics, serta melihat Contoh Sosiogram akan membantu anda mencipta sosiogram yang berwawasan.